Om Contec

Vår verksamhet

Contec Byggprojektering startade 1993 av sex erfarna byggprojektörer som samtliga var verksamma i byggentreprenadföretaget Byggpaul. Flera av oss har mer än 20 års erfarenhet av projektering och byggande. I dag är vi 9 anställda varav 8 byggprojektörer.

Bland våra beställare finns industriföretag, fastighetsbolag, kommuner och byggentreprenörer, åt vilka vi projekterar såväl kommersiella byggnader som kontor, skolor och bostäder.

En speciell nisch i vår verksamhet är projektering av transport- och lyftutrustningar för tunga transporter samt uppställning av byggnadskranar. Det kan gälla allt från statorbyten i kärnkraftsverk till stagning av kranar till höga husprojekt.

Förutom traditionella projekteringsuppdrag arbetar vi även med projekterings- och byggledningsuppdrag. Vår strävan är, och har alltid varit, att ha en helhetssyn på projektering och byggandet vilket vi vet i slutänden gagnar såväl våra kunder som oss själva.

Nyckeln till all framgång är engagemang och delaktighet vilka är våra ledord i alla projekt vi jobbar med.