Om Contec

VÅR HISTORIA

Contec Byggprojektering startade 1992 av sex erfarna byggprojektörer som samtliga var verksamma i byggentreprenadföretaget Byggpaul. År 2021 skedde ett generationsskifte i företaget då samtliga grundare en efter en gått i pension.

Bland våra beställare finns industriföretag, fastighetsbolag, kommuner och byggentreprenörer, åt vilka vi projekterar såväl kommersiella byggnader som kontor, skolor och bostäder.

Förutom traditionella projekteringsuppdrag arbetar vi även med om- och tillbyggnader och skadeutredningar i olika omfattning. Vår strävan är, och har alltid varit, att ha en helhetssyn på projektering och byggandet vilket vi vet i slutänden gagnar såväl våra kunder som oss själva.