Välkommen till

Contec Byggprojektering

Kunskap, kvalitet och engagemang är nyckeln till ett lyckat projekt

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Konstruktionsprojektering

Vi är allmänkonstruktörer som projekterar byggnader och konstruktioner varierande från det lilla skärmtaket till industrifastigheter, flerbostadshus och andra typer av större byggnader. Projekteringen sker nästintill uteslutande i 3D med hjälp av Revit Structure. De vanligaste stommarna vi projekterar är i materialen stål, trä och betong.

I Västeråsområdet drar vi nytta av vårat omfattande arkiv med handlingar över befintliga fastigheter.

Läs mer

Vi utför projektering i både stora och små projekt, däribland bostäder, industrifastigheter, kommersiella fastigheter, skolor och idrottsanläggningar.

 

 • Nybyggnation
 • Ombyggnation
 • Utredningar
 • Kalkylhandlingar
 • Förfrågningsunderlag
 • Systemhandlingar

Skadeutredningar

Vi hjälper till med skadeutredningar på befintliga fastigheter vid sättningsskador och sprickor.

Läs mer

Vi kan agera stöd för fastighetsägare gällande byggnadens konstruktiva förutsättningar.

 

Utredningen kan leda till:

 • Åtgärdsrapport
 • Reparationsförslag
 • Förstärkningsåtgärder

Kostnadsutredningar

Vi upprättar systemhandlingar och kan agera som stöd vid kostnadsutredningar i tidiga projekteringsskeden.

Läs mer

Vi finns som stöd för fastighetsägare och byggherrar i tidigt skede av projektering och gör systemhandlingar och kalkylhandlingar.
Vi kan agera som stöd för kund gällande byggnadens konstruktionsförutsättningar inför verksamhetsförändringar och investeringsbeslut.

Kranbanor och tunghantering

Vi erbjuder konstruktionsstöd och projektering av kranbanor, lyftutrustning och tunga transporter.

Läs mer

Vi utför kontrollberäkningar och utredningar vid ökad last på befintliga kranbanor och projekterar förstärkningar vid behov.

Vi projekterar även fundament för kranar, maskiner, tankar, silos, skyltar och tunga installationer.

Om Contec

CONTEC grundades 1992 och har sedan dess levererat tjänster inom konstruktionsprojektering till kunder i hela Sverige med kärnan i Mälardalen. Vi har som målsättning att i nära samarbete med kunderna finna de bästa lösningarna i varje projekt!

Våra kunder

Bland våra kunder och beställare finns:

 • Byggföretag, entreprenörer och konsultbolag
 • Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
 • Företag, t.ex. industrier
 • Kommuner, region och stat
 • Privatpersoner

Kvalitetspolicy

CONTEC har en högt ställd ambition att utmärka sig kvalitetsmässigt. För att uppnå detta ska ledningen arbeta för en god ingenjörsmässig anda inom företaget samt säkerställa att kvalitetsledningssystemet efterlevs.

CONTEC har som mål att leverera tjänster med hög kvalitet. Kvalitet definierar vi som:

 • Att lagar och föreskrifter uppfylls.
 • Att kundens önskemål, ambitioner uppfylls och att god kundnöjdhet uppnås.
 • Att handlingar är utförda på ett sätt som beaktar arbetsmiljö och produktionsskedet.
 • Att handlingar ej innehåller kostsamma felaktigheter.
 • Att handlingar är utformade med god ingenjörsmässighet för att ge robusta system.

Miljöpolicy

Inom CONTECS projekteringsarbete beaktas miljö och energiaspekter. Dessa anpassas efter kundens och projektens miljöambitioner.

 

Några punkter vi strävar efter:

 • Minimera materialåtgång
 • Nyttjande av befintliga byggnadskonstruktioner med förstärkningsarbeten
 • Nyttjande av miljövänliga och hållbara material.

Medarbetare

Robert Dahlberg

Byggnadskonstruktör

Delägare

021-80 24 49

Mikael Hultberg

Byggnadskonstruktör

Delägare

021-80 24 47

Joacim Vilén

Byggnadskonstruktör

Delägare

021-80 24 48

Kevin Cederth

Byggnadskonstruktör

Delägare

021-80 24 44