Eriksborg, del av Vedbo 59

Uppdragsgivare

Fastighets AB Stenvalvet

Ort

Västerås

Projekttid

2019-2021

Beskrivning av byggnad

Vårdcentral och skola i ett plan.

Contecs uppdrag

Teknisk utredning samt statusbesiktning av takkonstruktion. Projektering av ny takkonstruktion och solceller.