Villa Midgård

Uppdragsgivare

Privatperson

Ort

Västerås

Projekttid

2021 –

Beskrivning av byggnad

Tvåplans bostad med garage

Contecs uppdrag

Projektering av grundkonstruktion, stomme och stomkomplettering.