Mälarkrogen

Nybyggnad av restaurang och kontorslokaler