Mälarenergi Skylt

Uppdragsgivare

Mälarenergi i samarbete med Signteam

Ort

Västerås

Projekttid

2023

Beskrivning av byggnad

Skyltfundament samt stålstomme.

Contecs uppdrag

Projektering av skyltfundament samt 8m hög stålstomme för skylt.