Kv. Kungsljuset 2

Uppdragsgivare

Imperia Fastigheter AB

Ort

Västerås

Projekttid

2017-2019

Beskrivning av byggnad

Fastigheten var tidigare en skola som renoverades och byggdes om till bostäder och förskola.

Contecs uppdrag

Contec har utfört ombyggnader invändigt och utvändigt i projektet, däribland omfattande stomförändringar samt förstärkningar av befintliga konstruktioner har gjorts.