Arver Lastbilsanläggningar

Uppdragsgivare

Arvergruppen AB

Ort

Eskilstuna, Norrköping

Projekttid

2016-2017, 2018-2019

Beskrivning av byggnad

Hallbyggnad, Lastbilsanläggningar med stålstomme.

Contecs uppdrag

Projektering av grundkonstruktion, stomme och stomkompletteringar.