Kv. Loke 24

Uppdragsgivare

Totalbyggen AB

Ort

Västerås

Projekttid

2021 – 2023

Beskrivning av byggnad

Fastigheten Kv. Loke är en affärslokal med galleria, vårdcentral och kontor.

Contecs uppdrag

Contec har projekterat förändringar i byggnadens stomme in- och utvändigt. Nya stomstabiliserande system har projekterats och förstärkningsåtgärder av den befintliga konstruktionen har utförts.