Våra tjänster

Slide

Konstruktionsprojektering

Vi projekterar allt från kommersiella byggnader till kontor, skolor och bostäder. Läs mer
Slide

Skadeutredningar

Vi hjälper till med skadeutredningar, sättningsskador och skador på befintliga stommar. Läs mer
Slide

Kostnadsutredning

Vi tar fram de underlag som krävs för att våra kunder ska kunna fatta välgrundade beslut om projektens framtid. Vi bevakar era intressen och ser till att insatserna anpassas för att möta era ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav. Läs mer
Slide

Kranbanor och kranfundament

Vi kan även erbjuda projektering samt beräkning av kranbanor och kranfundament. Läs mer